CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG - VẠN NINH - KHÁNH HÒA

 

 

     -----GÓC GIẢI TRÍ-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Số lượt truy cập

717079

Free Global Counter


Chuyên mục: Nội qui - qui chế  
Ngày đưa tin: 28/10/2010    

SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA

Trường THPT Lê Hồng Phong
----------------ooo----------------
NỘI QUY GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc có hiệu quả trong một đơn vị hành chính sự nghiệp, chủ động gắn với trách nhiệm của CBVC nhà nước; thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chức trách được giao.

- Xây dựng, định hướng rõ nhiệm vụ chức trách về công việc cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

- Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường trong năm học.

- Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của CBVC trong nhà trường góp phần xây dựng nền nếp trật tự kỷ cương, ngăn chặn các nội dung tiêu cực và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục của đơn vị đề ra.

- Mỗi CBVC của nhà trường phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Giáo dục, Điều lệ của nhà trường THPT nhằm xây dựng “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”, thực hiện chủ trương xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thầy giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.

- Để đạt được định hướng trên mỗi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành giáo dục. Bên cạnh đó còn phải chấp hành các điều trong nội quy, quy chế đã được xây dựng, bàn bạc và thống nhất thực hiện.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Căn cứ điều 15, Luật Giáo dục về vai trò trách nhiệm của nhà giáo

- Căn cứ điều 52, Điều lệ trường phổ thông.

- Căn cứ điều 33, 37, 39, Pháp lệnh Cán bộ công chức.

- Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng phát triển giáo dục của trường THPT Lê Hồng Phong.

 

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 1: Đối với cán bộ, giáo viên

Mọi giáo viên phải thực hiện tốt các điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Chương IV- Điều lệ trường THPT do Bộ GD & ĐT ban hành ngày 02/04/2007).Ngoài những yêu cầu trên cán bộ, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước phân công.

 

Điều 2 : Đối với nhân viên.

Nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.

 

Điều 3: Đối với toàn thể CBVC trong nhà trường

Mọi thành viên trong nhà trường phải có ý thức trách nhiệm, tự trọng về bản thân và nhà trường THPT Lê Hồng Phong; biết phát huy tinh thần dân chủ theo Quy chế dân chủ trường học ; bàn bạc, góp ý về những biện pháp cụ thể để xây dựng nhà trường.

Mọi người có tinh thần xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết nội bộ trong từng tập thể, đồng thời tôn trọng, thực hiện tốt Nghị quyết của nhà trường, đồng thuận vì mục tiêu chung, hướng tới sự phát triển của nhà trường..

 

Điều 4: Giờ giấc làm việc :

1. Thời gian làm việc của BGH và nhân viên hành chính:

- Nhân viên hành chính bao gồm: Làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động hoặc đi công tác).

2. Thời gian làm việc của giáo viên (bao gồm GVBM, GVCN lớp)
- Giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường vào giờ sinh hoạt 15’ ít nhất mỗi tuần 3 buổi (cả thứ 2), chịu trách nhiệm giám sát hoạt động sinh hoạt 15’ của lớp chủ nhiệm và điểm danh sĩ số. Những buổi không có mặt, phải giao cho lớp trưởng điểm danh.
Tuyệt đối không để tình trạng không nắm được diễn biến chuyên cần của học sinh.

- Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi học thì có thể không phải lên đầu giờ nhưng phải có trách nhiệm tự tìm hiểu về những nội dung đã được các tổ chức đoàn thể thông báo, nhất là công tác dạy thay.

Điều 5. Chế độ báo cáo:

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

-          Thống kê, báo cáo phải chính xác, nộp đúng thời gian qui định.

 

Điều 6: Kỷ luật lao động

Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng. Cụ thể:

+ Có đơn xin phép:

            Thời gian 1 ngày: xin phép phó Hiệu trưởng

            Thời gia 2 ngày trở lên: xin phép Hiệu trưởng

(Đơn xin phép kèm thep bảng thuyết minh dạy thay và các tiết dạy thay không tính vào giờ phụ trội)

 Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp khi được lãnh đạo nhà trường xác nhận và đồng ý.

 

* Quy định về việc muộn giờ, muộn họp :

+ Nếu vào muộn từ 5 phút đến 10 phút: Giáo viên vẫn tiếp tục việc dạy, họp bình thường nhưng bị khiển trách trước tổ chuyên môn

+ Nếu vi phạm lần 2 sẽ bị khiển trách, phê bình trước hội đồng, nếu vi phạm từ lần 3 trở đi sẽ không xét thi đua trong năm.

 

* Quy định về việc bỏ giờ, bỏ họp :

- Giáo viên bỏ tiết dạy( Văn hóa, hoạt động giáo dục NGLL, HĐGDHN, giáo dục nghề PT, THể dục-quốc phòng): bị lập biên bản

- Nếu trường hợp là bỏ họp thì CBVC phải chịu trách nhiệm về những nội dung trong phiên họp đã triển khai. Nếu bỏ giờ, bỏ họp lần 2 trở đi thì sẽ không xét thi đua đoàn thể trong học kì, nếu vi phạm từ lần 3 trở đi sẽ xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học.

* Lưu ý : Cả hai hiện tượng trên nếu vẫn tiếp diễn không có sự thay đổi thì lập hồ sơ kỷ luật đề nghị xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Hàng tháng, theo lịch của BGH, các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm theo đúng quy định.

- Giáo viên vào sổ điểm lớn 1 lần/ tháng (đầu tháng), giáo viên vào điểm trong sổ điểm lớn mà từ 7 lỗi trở lên/ môn/1 trang (kể cả lỗi sửa đúng quy định) thì xem xét Lao động tiên tiến.

 

Điều 7 : Trang phục của giáo viên .

Trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng Điều lệ trường THPT. Trong tiết chào cờ, yêu cầu áo sơ mi, quần sẫm màu, đi dày hoặc dép có quai hậu ( đối với Nam), mặc áo dài hoặc Comple (đối với Nữ).

Trang phục ngày lễ : thực hiện theo thông báo của Ban Tổ chức của từng buổi lễ, nhưng không trái với quy định tại Điều lệ trường THPT.

 

Điều 8 : Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBVC

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBVC phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù úm, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào.

-          Đối với CBVC phải niềm nở, lịch sự khi tiếp đón HS, CMHS và khách đến trường, tránh những biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa nhà trường.

-           

Điều 9: Thực hiện việc dạy thêm:

 Dạy thêm không đúng qui định (dạy ở ngoài nhà trường không có giấy phép)

+ Phát hiện lần 1: không xét thi đua năm học đó

+ Phát hiện lần 2: không xét thi đua và phê bình trước Hội đồng

+ Phát hiện lần 3: kỷ luật và chậm nâng lương 1 năm

Điều 10 : Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

- CBVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông ; không sử dụng điện thoại di động, uống rượu bia khi lên lớp và tham gia các hoạt động giáo dục ở trường.

- Trung thực, công khai khi kiểm tra, đánh giá học sinh và trong thi cử, tuyển sinh. Mọi người chủ động, tự giác, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” để chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các phong trào thi đua, rèn luyện , thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các công tác xã hộ khác.

Điều 11: Chế độ đối với CBVC được phân công phụ trách công tác trong nhà trường

Phụ trách phòng máy vi tính: cộng thêm 1 tiết/tuần

Phụ trách chính Website của trường: cộng thêm 1 tiết /tuần

Phụ trách trưởng ban văn thể: cộng thêm 2 tiết/tuần

 

Điều 12: Quy định về việc sử dụng tài sản công .

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công. Người cuối cùng khi rời khỏi chỗ ngồi phải chủ động tắt các thiết bị điện.

- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra; nếu làm mất hoặc làm hư hỏng phải bồi thường theo thời giá.

 

Điều 13. Nề nếp làm việc:

- Thống nhất trong toàn trường nề nếp làm việc như sau : Người phụ trách tổ chức, bộ phận nào thì chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chi bộ về hoạt động của tổ chức, đoàn thể đó .

 

Điều 14 : Xử lý vi phạm

Vi phạm các nội quy, quy chế : Các hành vi, biểu hiện vi phạm các nội dung, các điều tại quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh công chức cán bộ.

 

Điều 15. Khen thưởng

CBVC có thành tích xuất sắc nổi bật, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sẽ được nâng lương trước thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng…tùy theo mức độ xuất sắc.

 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14: Thực hiện nội quy, quy chế

Nội quy, quy chế này được sửa đổi và thông qua  hàng năm. Sau khi được hội đồng giáo dục thông qua sẽ được niêm yết tại phòng Hội đồng, đưa lên Webside của nhà trường. Giao cho Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát và xử lý những vi phạm của CBCV.

 

                                        Vạn Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2010                                                                                      

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 


Các tin khác :