CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG - VẠN NINH - KHÁNH HÒA

 

 

     -----GÓC GIẢI TRÍ-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Số lượt truy cập

712541

Free Global Counter


Chuyên mục: Dành cho Giáo Viên  
Ngày đưa tin: 11/12/2016    

Tổng kết Hội giảng GVG cấp Trường năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Vạn Ninh, ngày 10  tháng 12  năm 2016

 

TỔNG KẾT- ĐÁNH GIÁ

 HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

 

Căn cứ vào công văn số 1558/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9  năm 2016 của Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Khánh Hòa về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;

Căn cứ vào kế hoạch số 13 /KH-LHP ngày 26 tháng 9  năm 2016 của Trường THPT Lê Hồng Phong về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

            Căn cứ vào kế hoạch số 21/KH-LHP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của trường THPT Lê Hồng Phong về việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017;

Nay Trường THPT Lê Hồng Phong tổng kết, đánh giá Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 nh­ư sau:

1. Về tổ chức thực hiện:

1.1. Thời gian: Từ 02/12/2016 đến  08/12/2016.

1.2. Nội dung:

Mỗi giáo viên tham gia Hội giảng với 2 nội dung:

- Nộp văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Thực hành giảng dạy 2 tiết,  được tổ chức tại lớp học (Không phải lớp nhà trường phân công giảng dạy).

2. Số lượng giáo viên tham gia Hội giảng: 12 / 59, chiếm tỉ lệ 20,3%.

3. Kết quả:

3.1. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

100% giáo viên tham gia Hội giảng đều nộp đúng thời gian do BTC đưa ra

Kết quả 100% được xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên.

3.2. Thi thực hành:

Với sự nỗ lực, sáng tạo của 22 giáo viên đến từ 5 tổ chuyên môn cùng với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan và công bằng của Ban Giám khảo, Hội giảng cấp trường năm học 2016-2017 đã khép lại  

Tổng số tiết 24, 100% tiết dạy được xếp loại từ khá trở lên (Trong đó có 11 tiết xếp loại khá, 13 tiết xếp loại giỏi).

Kết quả chung: 10GV/12GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, chiếm tỉ lệ 83,33 %.

4. Đánh giá chung

Ưu điểm:

Nhìn chung các bài giảng có chất lượng tốt, được các giáo viên tham gia chuẩn bị chu đáo và có đầu tư về mặt chuyên môn cũng như kỹ năng sư phạm.

Đa số các tiết dạy đều có sử dụng công nghệ thông tin.

Sử dụng phương pháp phù hợp, tổ chức lớp học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực.

Học sinh tham gia học tập tích cực, đa số hiểu bài và biết vận dụng kiến thức.

Hạn chế:

-         Một số giáo án phần hoạt động của của sinh soạn còn sơ sài

-         Phân bố thời gian chưa hợp lý

-         Quản lý lớp học chưa tốt

-         Còn nhiều câu hỏi vụn tạo điều kiện cho học sinh nói leo

Đánh giá chung:

Có 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường là một nội dung trong thực hiện nhiệm vụ năm học cũng là cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động dạy học.

Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên trong toàn trường tích cực phát huy năng lực sư phạm, có nhiều sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường./.

 

Nơi nhận:

-          BGH;

-          Website của trường;

      -     Lưu: VT, HT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Lam


Các tin khác :